• Bygderåd

  Dags för höstens bygderåd

  Dags för höstens första bygderåd i Petter Lars-gården kl 18.30-20.00. Glöm inte att anmäla er så vi kan beräkna fika! Länk för anmälan finns i kalendern på vår hemsida: http://www.hssloskarshamn.se/kalender/

 • Bockara,  Bygderåd

  Bygderåd 3 april 18.30

  Hela Sverige Oskarshamn bjuder in till bygderåd för föreningar, företag, privatpersoner och andra intressenter i bygden för uppföljning och prioritering av den lokala utvecklingsplanen. Alla intresserade är varmt välkomna att delta! Vi bjuder på kaffe & enkel fika. Klicka här för att anmäla dig!

 • Bockara,  Bygderåd,  Hela Sverige Oskarshamn,  Lokal utvecklingsplan

  Minienkät för lokal utveckling

  Här kommer viktig information från Hela Sverige Oskarshamn! På förra avstämningsmötet med representanter från Oskarshamns kommun så önskade kommunen att vi i de olika bygderåden prioriterar de aktiviteter i respektive lokal utvecklingsplan så att vi får fram en topplista 1-2-3 etc. Enklaste sättet att göra det är en minienkät som alla på respektive ort får chans att kryssa i de aktiviteter man tycker är absolut viktigast. Vi har gjort minienkäter för varje ort och behöver nu er hjälp med att fylla i dem. Senast den 15 februari vill vi ha era svar. Svaren kommer att presenteras på vårens bygderåd som är bokade i mars och april. Sprid gärna minienkäten vidare…

 • Aktivitetsyta,  Bygderåd,  Cykelväg,  Hela Sverige Oskarshamn,  Lokal utvecklingsplan

  Rapport från bygderådet

  Den 17 oktober höll Hela Sverige Oskarshamn bygderåd i Petter Lars-gården med ett femtontal deltagare. Mötet inleddes med kort information om vad som är aktuellt inom Hela Sverige Oskarshamn. Därefter presenterades svaren på de prioriterade aktiviteter som lyftes fram på förra avstämningsmötet med kommunen som hölls den 19 juni. Det lokala utvecklingsprojektet Kristdalabygden & Bockarabygden pågår under 2018-2020. Under projektet skapas arbetsgrupper för att arbeta med aktiviteterna från den lokala utvecklingsplanen som är med i projektet. Syftet med projektet är att ”synliggöra och tillvarata landsbygdens värden och öka attraktiviteten”. Projektet sker i samverkan mellan det lokala föreningslivet, näringslivet, bygdens invånare, Oskarshamns kommun och regionala instanser. Målet är att skapa ett…

 • Bygderåd

  Bygderåd för Bockarabygden den 17 oktober

  Hela Sverige Oskarshamn bjuder in till bygderåd för föreningar, företag, privatpersoner och andra intressenter i bygden för uppföljning och prioritering av den lokala utvecklingsplanen. Alla intresserade är varmt välkomna att delta!Var: Petter-Larsgården, Bockara När: Onsdag 17 oktober kl. 18:30 (OBS! Datum ändrat) Vi bjuder på kaffe & enkel fika. Anmälan senast den 14 oktober!