Bockaraskolan

Bockaraskolan

Bockaraskolan

Skolan ligger mitt i Bockara på Havrevägen. Här går barn från förskoleklass till årskurs 6 och fritidsverksamheten bedrivs i samma hus. På samma gård ligger även förskolan, Musseberg, för barn mellan ett och fem år. Bockaraskolan ligger i ett naturskönt område med gångavstånd till Hagsjön och skogen in på knuten.

Med hjälp av kvalitetsarbete analyserar och utvärderar vi arbetet under läsåret. Det finns en plan som beskriver Bockaraskolans arbete för att främja elevers lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning. Planen går under benämningen ”Kompisplan” ute i verksamheten och i kontakten med föräldrar och elever.

Arbetslaget försöker ta tillvara var och ens kompetenser och intressen, vilket innebär att all personal någon gång under veckan möter alla barn. Musik och teater är viktigt på skolan. Varje år ordas det Lucia-show i kyrkan, melodifestival i idrottshallen och gemensamma teaterprojekt.

Bockaraskolan
Telefon: 0491-76 49 45
E-post: bockaraskolan@oskarshamn.se

Malin Bredhammar
Rektor Kristdalaskolan & Bockaraskolan
Telefon: 0491-886 13
E-post: malin.bredhammar@oskarshamn.se

Följ Bockaraskolan på Instagram!

Hitta hit

Besöksadress: Havrevägen