Utveckling av gamla livsmedelsbutiken

Gamla affären Bockara

Nyfiken på vad som händer i den fd livsmedelbutiken i Bockara? Vad är lokal serviceutveckling och hur kan vi förbättra tillgängligheten lokalt? Vill du veta mera om kommunens satsningar på Medborgarbudget i Bockara med omnejd? Klicka här för att läsa mer!  

Gratis

Högmässa

Bockara kyrka Stora Vägen 31A, Bockara
Gratis

Symöte

Bockara församlingshem Talldungevägen 1, Bockara

Högmässa

Bockara kyrka Stora Vägen 31A, Bockara
Gratis

Tipspromenad

Petter Lars-gården Örgärdsvägen 8, Bockara

Tipspromenad

Petter Lars-gården Örgärdsvägen 8, Bockara

Symöte

Bockara församlingshem Talldungevägen 1, Bockara

Gudstjänst

Bockara kyrka Stora Vägen 31A, Bockara
Gratis

Tipspromenad

Petter Lars-gården Örgärdsvägen 8, Bockara

Valborgsfirande

Petter Lars-gården Örgärdsvägen 8, Bockara

Traditionellt valborgsfirande med majbål, lottförsäljning och fikaservering.