• Okategoriserade

  Enkät för utveckling i Bockarabygden

  Nu är det dags för vår enkät för att få fokus på vilka aktiviteter som är viktiga för bygden att genomföra i Bockarabygdens lokala utvecklingsplan. Enkäten genomförs av Hela Sverige Oskarshamn i samverkan med lokala föreningar och Oskarshamns kommun. Resultatet ligger till grund för vidare arbete med lokala projekt samt underlag till arbete med Översiktsplan 2030. Klicka här för att läsa mer och fylla i enkäten!

 • Okategoriserade

  Bockara får en obemannad butik

  Bockara får en obemannad butik. Det står klart efter att bolaget Lifvs tagit beslut om att satsa på orten. Under förstudien, som har genomförts i det lokala utvecklingsprojektet, har vi haft regelbunden kontakt med Lifvs som tog ett snabbt beslut. Under projektet Lokal utveckling i Bockarabygden har en förstudie gällande dagligvaruhandel, servicepunkt och café nyligen avslutats. Under arbetet med förstudien har projektledare Annicka Gunnarsson på Hela Sverige Oskarshamn genomfört en enkätundersökning i Bockara och jämfört två olika leverantörer av obemannade butiker, AutoMat och Lifvs. Lifvs har tagit beslut om att satsa på en obemannad butik i Bockara och arbetet med att undersöka placering av butiken för att kunna starta bygglovsprocessen…

 • Okategoriserade

  Tipsa om bygdens ödehus

  Känner du till ett ödehus i Bockarabygden? Bor du granne med ett ödehus eller känner du till hus och lokaler som står tomma? I så fall så vill vi be dig att tipsa oss. Ditt tips kan hjälpa fler att hitta sitt drömboende och bidra till viktig inflyttning i Bockara. Ökad inflyttning bidrar till viktigt underlag för såväl kommersiell som offentlig service i bygden, skola och barnomsorg, föreningsliv, näringsliv etc. Ödehusen är en outnyttjad resurs som kommer till användning för bland annat barnfamiljer, unga vuxna och entreprenörer som drömmer om livet på landet. Intresset att bosätta sig på landsbygden är stort och många söker sitt drömhus i de småländska skogarna.…

 • Okategoriserade

  Skräpplockarmånad i september

  September är skräpplockarmånad och du kan hjälpa till att göra vår kommun ren och fin! Du får handskar och påsar att plocka i av oss, det finns att hämta på: Attraktiva Oskarshamn Kulturhuset Biblioteken i Figeholm, Kristdala, Påskallavik Tekniska kontoret Södra Fabriksgatan 20 (på Tekniska endast hämtning måndagar och tisdagar kl 13–16 vecka 36–40). Skräpet som samlas ihop kan slängas i anvisad container på Tekniska kontoret, Södra Fabriksgatan 20, förutsatt att det är samlat i påsar från utlämningsställen. Det står I love Oskarshamn på containern. Tack för att du håller Oskarshamns kommun rent!

 • Okategoriserade

  Bockaras ödehus sökes

  Ödehus, tomma affärslokaler och industrilokaler är en resurs som möjliggör att fler kan flytta till bussiga Bockarabygden. Nu söker vi tips från invånare om vilka hus, såväl i vår hembygd som i hela kommunen, som står tomma. Att ta hand om ett ödehus blir allt mer populärt. Gruppen Jag räddade ett ödehus på Facebook växer stadigt och flera tv-program visar upp byggnadsvård och renovering av ödehus. SVTs reporter Johan Juhlin följer ödehusrörelsen och har gjort ett rikstäckande reportage med inslag från flera kommuner i landet varav Oskarshamn är en. SVT Småland var i Kristdala och filmade strax före jul. SVTs reportage Matchmaking ska ge liv åt Oskarshamns ödehus, SVT Småland…

 • Okategoriserade

  Förstudien på SVT

  Lokala medier har uppmärksammat förstudien om en obemannad butik i Bockara som är under arbete. Nyheterna har skrivit en artikel, P4 Kalmar har intervjuat projektledaren vilket ledde till ett inslag på SVT Småland. Efter att ha haft enkäten uppe i två veckor, vilket är halva tiden, så har hela 125 personer svarat. Målet är att få in runt 200 svar från Bockara med omnejd. Personer som önskar att fylla i en pappersversion av enkäten har möjlighet att hämta en på Träffpunkten i Bockara församlingshem torsdag den 21 november mellan klockan 13-15. Läs mer: Obemannade butiker kan bli verklighet i Oskarshamn, SVT Småland Obemannade butiker i Oskarshamn kan bli verklighet, Radio…

 • Okategoriserade

  Enkät om dagligvaruhandel & service

  I det lokala utvecklingsprojektet som pågår 2018-2020 ingår en projektaktivitet som avser en förstudie om etablering av dagligvaruhandel, servicepunkt och café i Bockara. Denna enkätundersökning genomförs för att användas som underlag till förstudien. Har du frågor om förstudien och enkäten är du välkommen att ta kontakt med projektledare Annicka Gunnarsson e-post annicka@hssloskarshamn.se och telefon 070-839 49 21. Klicka här för att fylla i enkäten! Tipsa gärna boende inom 30 km från Bockara om att fylla i enkäten. Det innefattar således även boende i Bråbo, Möckhult, Århult, Björnhult, Mörlunda, Berga, Högsby, Fågelfors mm. Enkäten är öppen till den 30 november. Foto: Auto_mat.nu

 • Okategoriserade

  Förstudie om obemannad butik

  I det lokala utvecklingsprojektet som pågår 2018-2020 ingår en projektaktivitet som avser en förstudie om etablering av dagligvaruhandel, servicepunkt och café i Bockara. Parallellt driver Coompanion ett projekt som kallas Servicelyftet i Kalmar län och Oskarshamns kommun har nyligen fått projektpengar för etablering av kommersiell service i Misterhult. Den 21 oktober kl. 10:30-12:00 hålls ett möte för att diskutera möjligheterna för att etablera obemannade butiker i Bockara och Misterhult. På mötet medverkar Annicka Gunnarsson, projektledare för Bockaras lokala utvecklingsprojekt, Kristina Hägg-Blecher landbygdsutvecklare på Oskarshamns kommun och Henrik Wennesund som är projektledare för Servicelyftet. Utöver det så bjuds tre invånare från respektive ort in att delta på mötet. Är du en…

 • Bockara,  Hela Sverige Oskarshamn

  Namninsamling för att rädda äldreboendet

  Hela Sverige Oskarshamn har startat en namninsamling för att protestera mot nedläggningen av äldreboenden på landsbygden i Oskarshamns kommun. Namninsamlingen kommer att överlämnas till Oskarshamns kommun tisdag den 8 oktober 2019 i samband med socialnämndssammanträdet. Klicka här för att läsa mer och skriva under namninsamlingen!