Vindpark Karlsmåla

Inbjudan till kompletterande utställning avseende

vindpark Karlsmåla i Oskarshamns kommun

Eurowind Energy AB utreder möjligheten att bygga och driva vindpark Karlsmåla, omfattande 23 vindkraftverk med en totalhöjd på 280 m. Utredningsområdet är beläget ca 2,5 km nordost om Bockara – ca 2,5 km öster om Hultsfreds kommun och 1,7 km norr om Högsby kommun.

Ett samrådsunderlag med information om den planerade vindparken finns tillgängligt på Eurowind Energys hemsida: https://eurowindenergy.com/se/vara- vindparker/vindpark-karlsmala

Vid önskemål om att få samrådsunderlaget skickat per post, ring projektledare Christina Svensson +46 73 801 54 70 eller maila vindpark.karlsmala@afry.com

Synpunkter eller frågor lämnas i första hand skriftligt och skickas senast 22 november 2023 till:

· vindpark.karlsmala@afry.com – ange

”Yttrande” i ämnesraden.

· Eurowind Energy AB, ”Vindpark Karlsmåla”,

Nellickevägen 24C, 412 63 Göteborg

En kompletterande utställning kommer att hållas onsdagen den 8 november 2023, kl. 16:00 till 18:00 i

PetterLarsgården, Örgärdsvägen 8, 579 91 Bockara. Utställningen kommer bl.a. att presentera projektets förutsättningar, geografiska placering samt fotomontage. Varmt välkommen att lämna synpunkter och ställa frågor. Det bjuds på kaffe och fika.

Med vänliga hälsningar, Christina Svensson Projektledare