Petter Lars-gården

Petterlarsgården

Hembygdsgård med anor från 1700-talet

Petter Lars-gården är en bondgård från 1700-talet. Bockara Hembygdsförening och Samhällsförening behövde en bygdegård och i augusti 1988 besökte föreningen Libbershult där Petter Larssons hus stod och om det flyttades så fick föreningen huset gratis. Året efter var det dags.

Efter flytten fick hembygdsföreningen många gamla föremål och redskap från folk i bygden, idag består samlingarna av närmare 500 gamla arbets- och hushållsredskap. Sedan 1999 finns en redskapsbod på plats. Där förvaras större föremål, till exempel gamla ekstocksbåtar som kan vara från stenåldern, tröskverk från Övlingsmåla och gamla, fina åkvagnar från Skogen, Björnhult.

I Petterlarsgården finns även ett skolmuseum med ett tusental gamla böcker från skolans bibliotek.

Filmklipp

Fotograf: Wolfgang Nehls

Hitta hit

Adress: Örgärdsvägen 8, Berga

Foto: Daniel Olsson