Bockara Hembygdsförening

Föreningen grundades 1988 och har ca 130 medlemmar. Huvudbygnaden heter Petter Lars-gården, dessutom finns ett magasin för jordbruksinventarier samt en scen med dansbana. Vår uppgift är att utforska, samla och bevara kulturminnen samt befrämja varje slag av hembygdsvård och hembygdsstudier. Föreningen ska också vara en kraft i nutiden och verka för bygdens bästa. Vår vackra hembygdsgård ska vara en samlingsplats för bygdens alla invånare och för olika trivselarrangemang vid bl.a. valborg, midsommar och Bockaradagen.

Kontaktperson

Sture Karlsson

Adress & kontaktuppgifter

Bockara Hembygdsförening
Sture Karlsson
Talldungevägen 16
579 91 Bockara

Besöksadress: Örgårdsvägen 8

Telefon: 0491-701 17

E-post: sture.karlsson1940@telia.com

Webb: www.bockara.com