Förskola

Förskola & fritids

Mussebergs förskola

Förskolan ligger bredvid Bockaraskolan, vilket ger möjlighet att besöka skolans idrottshall. Förskolan har nära till sjön och skogen. Förskolan består av två avdelningar: Lilla avdelningen för barn mellan ett och tre år och stora avdelningen för barn mellan tre till fem år. Det finns en plan som innehåller en beskrivning av Mussebergs arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning. ”Kompisplan” är en förkortad version av likabehandlingsplanen.

Mussebergs förskola

Telefon: 0491-76 49 48
E-post: forskola@oskarshamn.se

Lilla Musseberg

Telefon: 0491-76 48 46
E-post: musseberg@skola.oskarshamn.se

Stora Musseberg

Telefon: 0491-76 49 48
E-post: musseberg@skola.oskarshamn.se

Kerstin Wyckman
Förskolechef
Telefon: 0491-76 49 22
E-post: kerstin.wyckman@oskarshamn.se

Mer information om skola och barnomsorg i Bockara

Hitta hit

Besöksadress: Havrevägen

Fritidshem

Fritids Talldungen har barn inskrivna i åldrarna sex till elva år. Talldungen prioriterar leken, där man får in viktiga delar av barns utveckling så som barns sätt att tänka, lösa problem och hantera information. Under loven försöker vi erbjuda barnen aktiviteter som är svåra att genomföra under ”vanlig” fritidstid till exempel skridskoåkning, simning, ridning, bowling och hemma på fritids erbjuder vi större pysselprojekt. När fritids planerar sin lovverksamhet försöker vi tänka på att barnet ska få möjlighet att lära känna sin närmiljö och dess olika möjligheter. Genom att besöka kommunens olika fritidsverksamheter kan vi uppmuntra och väcka intresse hos barnet att vilja utföra olika fritidsintressen då de slutar på fritidshemmet.

Talldungens fritidshem
Telefon: 0491- 76 49 47

Malin Bredhammar
Rektor Kristdalaskolan & Bockaraskolan
Telefon: 0491-886 13
E-post: malin.bredhammar@oskarshamn.se

Foto: Daniel Olsson & Freepik