Bockara kyrka

Bockara kyrka

Träkyrka väl värd ett besök!

Bockaras träkyrka är väl värd ett besök. Kyrkan byggdes 1940 och invigdes den 1 juli 1950 av Tor Andre som då var biskop i Linköpings stift. Bockara tillhörde Mörlunda pastorat, Linköpings stift, fram till 1973. Sedan dess tillhör kyrkan Döderhults församling.

Den rödmålade kyrkan är omgiven av resliga furor. Vid renoveringen 1990 förändrades koret och altaret flyttades fram från väggen. Så nu firar vi gudstjänst ”versus populum” vilket innebär att prästen står bakom altaret med ansiktet vänt mot församlingen.

På den högra korväggen hänger kyrkans tabernakel som ett tecken på att vi i denna kyrka möter den levande och uppståndne Herren.

Klockstapeln byggdes 1935. Storklockan väger 420 kg och har inskriptionen ”Lär oss betänka hur våra dagar äro att vi må undfå ett vist hjärta”. Lillklockan väger 230 kg och har inskriften ”Tacken Herren, ty han är god och hans nåd varar evinnerligen”.

Hitta hit

Adress: Stora Vägen 31A

Foto: Daniel Olsson