Sopbil Kretslopp Sydost

Miljö & Avfall

Avfallshämtning

Hämtning av hushållsavfall i Bockara sköts av Kretslopp Sydost. Alla fastigheter för boende får ett abonnemang för hushållsopor. Det finns även möjlighet att skaffa ett 370-literkärl för trädgårdsavfall för kvistar, blommor, fallfrukt, löv etc. Farligt avfall och grovsopor lämnas på återvinningscentralen medan tidningar, glas, papper-, plast- och metallförpackningar lämnas på återvinningsstationen på Majsvägen.

Besök Kretslopp Sydosts hemsida för mer information!

Kundservice: 020-40 43 00
E-post: info@kretsloppsydost.se
Webb: www.kretsloppsydost.se

Mini-ÅVC

En gång i månaden kommer Kretslopp Sydosts Mini-ÅVC till Bockara för insamling av brännbart, småelektronik, småbatterier och ljuskällor. Övrig avfallsinsamling såsom gips, däck, trädgrenar, farligt avfall, elavfall etc. sker enligt insamlingsschema.

Insamling sker enligt schema.

Storskogen

Kretslopp Sydost avfallsanläggning Storskogen är belägen ca 4 km sydväst om Oskarshamn. Här kan du lämna alla dina grovsopor och farligt avfall. Öppet alla dagar utom vissa helgdagar. Se KSRRs hemsida för öppettider.

Återvinningsstation

På FTIs återvinningsstation kan du återvinna tidningar, glas, papper-, plast- och metallförpackningar.

Om du vill anmäla behov av städning eller tömning på FTI så kan du göra en felanmälan på FTIs hemsida eller ringa 0200-88 03 11.

Adress: Majsvägen, Bockara
Öppettider: Dygnet runt
Stations-ID: 4130

Återvinning – lär dig mer!

Det finns massor du kan göra för att göra världen lite mer hållbar. Det första och viktigaste steget till att minska mängden avfall är att försöka minimera uppkomsten av avfall från början. Nästa viktiga steg är att återanvända så mycket som möjligt, därefter att återvinna olika material som glas och metall. Genom att energiåtervinna avfall kan vi få biogas och värme. sista steget är deponi. Ju mindre avfall som måste läggas på deponi, slutförvaras, desto bättre för miljön.

Om alla soporna blandas i samma påse kan inget återvinnas. Och när farligt avfall hamnar i soppåsen skapar det miljöproblem. Återvinning innebär att vi inte förbrukar nya resurser, utan att vi tar av det vi redan utvunnit. Det vinner alla på!

Nedan har vi samlat några länktips där du kan lära dig mer om återvinning:

Foto: KSRR & harryda.se