Kaffe och bulle

SPF Seniorerna Bockara

SPF Seniorerna Bockara är en liten men viktig förening för pensionärerna i bygden. Föreningen är partipolitiskt neutral men driver frågor, som är viktiga för våra medlemmar via KPR (kommunen) och LPR (landstinget). Vi skapar en neutral arena för att mötas, en gång per månad utom sommartid.

Programmet varierar från information och kulturella program till underhållning och en viktig kaffestund. Sammankomsterna hålls huvudsakligen i församlingshemmet. Utflykter och resor arrangeras också. Det ordnas studiecirklar i olika ämnen. På vår boulebana vid Petter Lars-gården spelas det tisdagar under den varma delen av året.

Föreningen bildades år 1985 och antalet medlemmar är 57.

Kontaktperson

Runa Liedén Karlsson, ordförande

Adress & kontaktuppgifter

SPF Seniorerna Bockara
Talldungevägen 16
579 91 Berga

Telefon: 070-351 97 34

E-post: runalk@telia.com

Webb: www.spfseniorerna.se/bockara