Minienkät för lokal utveckling

Här kommer viktig information från Hela Sverige Oskarshamn!
På förra avstämningsmötet med representanter från Oskarshamns kommun så önskade kommunen att vi i de olika bygderåden prioriterar de aktiviteter i respektive lokal utvecklingsplan så att vi får fram en topplista 1-2-3 etc. Enklaste sättet att göra det är en minienkät som alla på respektive ort får chans att kryssa i de aktiviteter man tycker är absolut viktigast. Vi har gjort minienkäter för varje ort och behöver nu er hjälp med att fylla i dem. Senast den 15 februari vill vi ha era svar. Svaren kommer att presenteras på vårens bygderåd som är bokade i mars och april. Sprid gärna minienkäten vidare inom era föreningar, till vänner, bekanta och grannar!!