Medborgarmiljonen

Dags att rösta på förslagen i Medborgarmiljonen

Under 2023 startade Oskarshamns kommun medborgarbudget – under namnet Medborgarmiljonen. Ett trettiotal förslag har nu blivit 13 och det är dags för invånarna i Bockara och stadsdelen Kristineberg i Oskarshamn att börja rösta.

Man kan rösta på upp till tre förslag. Röstningen är öppen till och med den 21 februari och efter det redovisas resultatet på oskarshamn.se. Man kan också få hjälp med att rösta genom att besöka eller kontakta kommunens servicecenter.

Förslagen har beretts av en arbetsgrupp bestående av representanter från fritidskontoret, tekniska kontoret, kulturenheten samhällsbyggnadskontoret, kommunikationsavdelningen och utvecklingsenheten. Kostnaden för varje förslag är ungefärlig.

Klicka här för att läsa mer!

Du kan rösta på följande förslag för Bockara

  • Förbättringar av badplats – sittmöbel samt sand – cirka 50 000 kronor
  • Målning av vägg i gång- och cykeltunnel i samhället, under väg 35, sker tillsammans med förskola – cirka 75 000 – 85 000 kronor
  • Konstverk, utsmyckning av allmän plats/tillskapa mötesplats, i samhället, inklusive sittplatser, sker tillsammans med förskolan – 300 000–400 000 kronor
  • Frisbeegolfbana – cirka 60 000–70 000 kronor
  • Utveckla en multiarena, förslagsvis skapa nya aktiviteter i anslutning till befintlig aktivitetsyta i anslutning till skolan – cirka 350 000 – 400 00 kronor.
  • Informationsskylt om destination Bockara – cirka 30 000 kronor
  • Utveckling av befintlig lekplats, i anslutning till Kyrklyckegatan – cirka 300 000–350 000 kronor

Röstningen gör du i ett annat system, gå till röstningen för Bockara.