Bockara får en obemannad butik

Bockara får en obemannad butik. Det står klart efter att bolaget Lifvs tagit beslut om att satsa på orten. Under förstudien, som har genomförts i det lokala utvecklingsprojektet, har vi haft regelbunden kontakt med Lifvs som tog ett snabbt beslut.

Under projektet Lokal utveckling i Bockarabygden har en förstudie gällande dagligvaruhandel, servicepunkt och café nyligen avslutats. Under arbetet med förstudien har projektledare Annicka Gunnarsson på Hela Sverige Oskarshamn genomfört en enkätundersökning i Bockara och jämfört två olika leverantörer av obemannade butiker, AutoMat och Lifvs.

Lifvs har tagit beslut om att satsa på en obemannad butik i Bockara och arbetet med att undersöka placering av butiken för att kunna starta bygglovsprocessen har påbörjats.

Läs mer