Enkät för utveckling i Bockarabygden

Nu är det dags för vår enkät för att få fokus på vilka aktiviteter som är viktiga för bygden att genomföra i Bockarabygdens lokala utvecklingsplan. Enkäten genomförs av Hela Sverige Oskarshamn i samverkan med lokala föreningar och Oskarshamns kommun.

Resultatet ligger till grund för vidare arbete med lokala projekt samt underlag till arbete med Översiktsplan 2030.

Klicka här för att läsa mer och fylla i enkäten!