Medborgarmiljonen

Medborgarmiljonen

Nu är det klart vilka av de förslag som kom in till Medborgarmiljonen för Kristineberg och Bockara som kommer att genomföras 💰 Totalt har närmare 600 personer varit med och röstat och några av arbetena har redan påbörjats.

Detta går Medborgarmiljonen till i Bockara:

✔️ Förbättringar av badplatsen

✔️ Målning av vägg i gång- och cykeltunnel

✔️ Utveckla befintlig aktivitetsyta

✔️ Utveckling av befintlig lekplats

✔️ Frisbeegolfbana

Detta går Medborgarmiljonen till i Kristineberg:

✔️ Konstgräs på fotbollsplanen och nya mål

✔️ Nya aktiviteter på skolområdet

Stort tack till alla som skickat in förslag och röstat! Nu fortsätter Medborgarmiljonen i norra kommunen!