Förstudie om obemannad butik

I det lokala utvecklingsprojektet som pågår 2018-2020 ingår en projektaktivitet som avser en förstudie om etablering av dagligvaruhandel, servicepunkt och café i Bockara.

Parallellt driver Coompanion ett projekt som kallas Servicelyftet i Kalmar län och Oskarshamns kommun har nyligen fått projektpengar för etablering av kommersiell service i Misterhult.

Den 21 oktober kl. 10:30-12:00 hålls ett möte för att diskutera möjligheterna för att etablera obemannade butiker i Bockara och Misterhult. På mötet medverkar Annicka Gunnarsson, projektledare för Bockaras lokala utvecklingsprojekt, Kristina Hägg-Blecher landbygdsutvecklare på Oskarshamns kommun och Henrik Wennesund som är projektledare för Servicelyftet. Utöver det så bjuds tre invånare från respektive ort in att delta på mötet.

Är du en av tre som är intresserad av att delta i arbetsgruppen? Kontakta Annicka på telefon 070-839 49 21 eller mejla annicka@hssloskarshamn.se

Obemannad butik som håller öppet varje dag kl. 05.00-23.00

Studiebesök i Linköping

Den 4 november kommer vi att åka på ett studiebesök hos Auto_mat i Linköping. Auto_mat är en av flera aktörer på marknaden. Studiebesöket syftar till att få en presentation om konceptet och se hur butiken, som rymmer ca 450 olika varor, är uppbyggd.

Läs mer om obemannade butiker

Utvecklingsprojektet

Lokal utvecklingsplan för Bockarabygden