Jerry Engströms föreläsning i Bockara

Onsdagen den 13 mars höll Jerry Engström, Sveriges bästa platsmarknadsförare, en föreläsning i Bockara Missionshus. Anette Rogö fixade kaffe och fika till ett fyrtiotal deltagare och kl. 18:30 drog vi igång föreläsningen om landsbygdsutveckling i rasande fart med många frågor och mycket skratt.

Det var tänkt att föreläsningen skulle pågå i 90 minuter men intresset var stort så Jerry fick köra på en halvtimma till med tips om marknadsföring. Kvällen avslutades med många nöjda deltagare och rungande applåder.

Efter att ha pratat med några av deltagarna på föreläsningen nämnde många att de uppskattat hur Jerry vävt in det lokala med det globala och det som Jerry gjort i FriluftsByn. Flera har nämnt att de tycker att det är mycket enklare att ta till sig information när man kan sätta det i ett sammanhang som man känner till.

Stort TACK till alla företagare, föreningar, privatpersoner och samarbetspartners som deltog på föreläsningen och inte minst tack till Jerry som gjort en riktigt bra insats för att inspirera oss att arbeta mer med utveckling i Bockarabygden.

Missa inte att anmäla er till bygderåd den 3 april i missonshuset. Då diskuterar vi Bockaras priolista, projektet och hur vi går vidare. Klicka här för att anmäla dig!

Läs mer:

Jerrys besök arrangerades av Hela Sverige Oskarshamn i samarbete med Leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd och Studieförbundet Vuxenskolan som är projektägare för det lokala utvecklingsprojektet för Kristdalabygden och Bockarabygden.