Barnomsorg & Skola

Bockaraskolan

Skolan ligger mitt i Bockara på Havrevägen. Här går barn från förskoleklass till årskurs 6 och fritidsverksamheten bedrivs i samma hus. På samma gård ligger även förskolan, Musseberg, för barn mellan ett och fem år. Bockaraskolan ligger i ett naturskönt område med gångavstånd till Hagsjön och skogen in på knuten.

Med hjälp av kvalitetsarbete analyserar och utvärderar vi arbetet under läsåret. Det finns en plan som beskriver Bockaraskolans arbete för att främja elevers lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning. Planen går under benämningen ”Kompisplan” ute i verksamheten och i kontakten med föräldrar och elever.

Arbetslaget försöker ta tillvara var och ens kompetenser och intressen, vilket innebär att all personal någon gång under veckan möter alla barn. Musik och teater är viktigt på skolan. Varje år ordas det Lucia-show i kyrkan, melodifestival i idrottshallen och gemensamma teaterprojekt.

Bockaraskolan
Telefon: 0491-76 49 45
E-post: bockaraskolan@oskarshamn.se

Malin Bredhammar
Rektor Kristdalaskolan & Bockaraskolan
Telefon: 0491-886 13
E-post: malin.bredhammar@oskarshamn.se

Följ Bockaraskolan på Instagram!

Hitta hit

Besöksadress: Havrevägen

Mussebergs förskola

Förskolan ligger bredvid Bockaraskolan, vilket ger möjlighet att besöka skolans idrottshall. Förskolan har nära till sjön och skogen. Förskolan består av två avdelningar: Lilla avdelningen för barn mellan ett och tre år och stora avdelningen för barn mellan tre till fem år. Det finns en plan som innehåller en beskrivning av Mussebergs arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning. ”Kompisplan” är en förkortad version av likabehandlingsplanen.

Mussebergs förskola

Telefon: 0491-76 49 48
E-post: forskola@oskarshamn.se

Lilla Musseberg

Telefon: 0491-76 48 46
E-post: musseberg@skola.oskarshamn.se

Stora Musseberg

Telefon: 0491-76 49 48
E-post: musseberg@skola.oskarshamn.se

Kerstin Wyckman
Förskolechef
Telefon: 0491-76 49 22
E-post: kerstin.wyckman@oskarshamn.se

Mer information om skola och barnomsorg i Bockara

Hitta hit

Besöksadress: Havrevägen

Fritidshem

Fritids Talldungen har barn inskrivna i åldrarna sex till elva år. Talldungen prioriterar leken, där man får in viktiga delar av barns utveckling så som barns sätt att tänka, lösa problem och hantera information. Under loven försöker vi erbjuda barnen aktiviteter som är svåra att genomföra under ”vanlig” fritidstid till exempel skridskoåkning, simning, ridning, bowling och hemma på fritids erbjuder vi större pysselprojekt. När fritids planerar sin lovverksamhet försöker vi tänka på att barnet ska få möjlighet att lära känna sin närmiljö och dess olika möjligheter. Genom att besöka kommunens olika fritidsverksamheter kan vi uppmuntra och väcka intresse hos barnet att vilja utföra olika fritidsintressen då de slutar på fritidshemmet.

Talldungens fritidshem
Telefon: 0491- 76 49 47

Malin Bredhammar
Rektor Kristdalaskolan & Bockaraskolan
Telefon: 0491-886 13
E-post: malin.bredhammar@oskarshamn.se

Foto: Daniel Olsson & Freepik