Från informationsmötet angående hundbad

Efter kvällens informations möte i Petter-Lars Gården. Är frågan gällande en angiven plats för hundar vid badplatsen bordlagd. Ett fåtal visade sitt intresse i frågan. Om någon inte kunde deltag i kvällens möte eller känner att de inte fått yttra sig i frågan eller har frågor till aktivitetsföreningen. Är ni välkomna att kontakta oss. Med vänlig hälsning. Emelie Lindqvist sekreterare Bockara aktivitets förening.