Resultat från minienkäten för barn & ungdomar

Under februari och mars genomfördes en minienkät för barn och ungdomar i åldern 6 till 19 år och boendes i Bockarabygden. Sammanlagt var det 25 barn och ungdomar i alla åldrar som svarade på enkäten. Flest av dem var födda år 2007 dvs. 12 år med 52% tjejer och 44% killar. 4% ville inte ange kön.

I enkätunderlaget ställdes allmänna frågor om trivsel i bygden samt aktivitetsytan och fritidsgård. 92% trivs mycket bra eller bra med att bo i Bockara vilket är ett gott betyg. 8% trivs mindre bra. Det barnen och ungdomarna tycker är bäst med Bockara är naturen 64% och skolan 60%. Det som är mindre bra är att det inte finns någon mataffär 68% och aktiviteter för barn 56%.

På aktivitetsytan vill de flesta kunna åka skridskor 76%, träna i ett utegym 64% och några vill gärna kunna köra mountainbike 52% i skogen. Det finns även önskemål om någon idrottstävling någon gång ibland och redan nu i mitten av maj arrangerar Bockara aktivitetsförening Juniorloppet i samband med invigningen av aktivitetsytan.

Gällande fritidsgård så skulle 56% besöka den några eller någon gång i veckan. Högst på önskelistan för en fritidsgård står gratis wifi 80%, café 76% samt musik, myshörna och pingisbord 60%. Flera tips för aktiviteter på en fritidsgård är målning, bakning, lekar och roliga vuxna.

Bland övriga önskemål anges mer saker till badplatsen Hagsjön, bättre för äldre tonåringar, belysning i lekparken och cykelväg från byn till Bengtskälla. Cykelvägen är högst prioriterad i Bockarabygdens lokala utvecklingsplan – www.hssloskarshamn.se/bockarabygden

Alla svar på enkäten hittar ni här!

Annicka Gunnarsson, projektledare för lokal utvecklingsplan i Bockarabygden 2018-2020